مزایده و مناقصه
مزایده
مناقصه
سرمایه گذاری
وضعیت مزایده:
نوع مزایده:
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1396/07/26
موضوع: بهره‌برداری از يكباب كانكس تاكسي سرويس واقع در جنب درب ورودي شمالي مجموعه ورزشی انقلاب/تجدید
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/08/17
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/07/30 الی 1396/08/07
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1396/07/24
موضوع: بهره برداري از يكباب غرفه سمپلينگ واقع در ضلع شرقي جاده تندرستي جهت البسه و وسايل و لوازم ورزشي و اسپرت در مجموعه ورزشي انقلاب
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/08/14
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/07/25 الی 1396/08/02
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1396/07/24
موضوع: بهره برداري از يكباب بوفه ميني گلف واقع در مجموعه ورزشي انقلاب
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/08/14
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/07/25 الی 1396/08/02
گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد