اطلاعات تماس
    مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
  تهران ، خیابان ولیعصر ، ابتدای اتوبان نیایش ، مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
  26216152
  26216148
     
    واحد پذیرش ( عضويت )
  23079423
23079421

23079422
     
    واحد ورزشی
  23079306
23079417

23079418