نرخ عضویت هر نفر: 800 049 3 ریال
نرخ صدور هر کارت: 000 135 ریال
اطلاعات شخصی
تاریخ تولد
میزان تحصیلات
شغل
سابقه بیماری
سایر اطلاعات
ارسال تصاویر

پس از انتخاب فایل مورد نظر بر روی دکمه "ارسال عکس" کلیک کنید



پس از انتخاب فایل مورد نظر بر روی دکمه "ارسال عکس" کلیک کنید



پس از انتخاب فایل مورد نظر بر روی دکمه "ارسال عکس" کلیک کنید


درگاه پرداخت اینترنتی