نرخ عضویت هر نفر: 000 910 3 ریال
نرخ عضویت هر نفر (بهمراه پارکینگ سالیانه): 000 375 6 ریال
نرخ صدور هر کارت: 000 150 ریال
اطلاعات شخصی
تاریخ تولد
میزان تحصیلات
شغل
سابقه بیماری
سایر اطلاعات
ارسال تصاویر

پس از انتخاب فایل مورد نظر بر روی دکمه "ارسال عکس" کلیک کنید
لطفا حجم عکس ارسالی کمتر از 1 مگابایت باشدپس از انتخاب فایل مورد نظر بر روی دکمه "ارسال عکس" کلیک کنید
لطفا حجم عکس ارسالی کمتر از 1 مگابایت باشدپس از انتخاب فایل مورد نظر بر روی دکمه "ارسال عکس" کلیک کنید
لطفا حجم عکس ارسالی کمتر از 1 مگابایت باشد


پارکینگ
درگاه پرداخت اینترنتی

گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد