مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
تعرفه عضویت سال 1396
مبلغ قابل پرداخت (ریال)شرحردیف
خرید000 375 6عضویت افراد عادی همراه با پارکینگ سالیانه (۱۵٪ تخفیف جشنواره تا پایان مهر ماه)1
خرید000 375 6تمدید عضویت افراد عادی همراه با پارکینگ سالیانه (۱۵٪ تخفیف جشنواره تا پایان مهر ماه)2
خرید000 910 3عضویت جدید (15٪ تخفیف جشنواره تا پایان مهر ماه)3
خرید000 910 3تمدید عضویت افراد عادی (۱۵٪ تخفیف جشنواره تا پایان مهر ماه)4
000 680 3دانش آموزان - دانشجویان 5
000 220 3بازنشستگان دولت - طرح تکریم بالای 65 سال6
000 150صدور کارت عضویت7
000 840 1خانواده درجه یک معظم شهدا ، جانبازان ، آزادگان ، ایثارگران
(با معرفی نامه رسمی بنیاد شهید)
8
000 800 21گلف افراد ايراني بدون خريد بليط9
خرید 000 47خرید بلیط پارکینگ 10
000 700 7افراد خارجی11
000 000 52گلف افراد خارجی بدون خرید بلیط12
خرید000 140بلیط یکبار ورود مهمان ، افراد ایرانی13
000 210بلیط یکبار ورود مهمان ، اعضای خارجی14
000 400المثنی15
گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد