دارا بودن کارت بیمه ورزشی
قابل توجه اعضای محترم مجموعه با توجه به ابلاغ وزارت محترم ورزش و جوانان و فدراسیون پزشکی ورزشی کشور ، مبنی بر ممنوع بودن استفاده از کلیه اماکن ورزشی کشور اعم از خصوصی و دولتی در صورت نداشتن کارت بیمه ورزشی ، لازم و ضروری است منبعد کلیه اعضاء محترم نسبت به تهیه کارت بیمه ورزشی اقدام لازم به عمل آورند.
از اعضای محترم تقاضا می شود جهت تهیه کارت بیمه ورزشی به دفتر معاونت
ورزشی مجموعه ، جنب ساختمان اداری ، مراجعه فرمایند.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد