جلسه پیش فراخوان قراردادهای مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
جلسه پیش فراخوان قراردادهای مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب در دفتر مدیریت با حضور مدیر امور قراردادها ، ذیحساب ، نماینده معاون پشتیبانی شرکت توسعه و مدیر مجموعه به اتفاق معاون فنی مهندسی و مدیر امور قراردادهای مجموعه انقلاب برگزار و در خصوص رفع نواقص و برنامه ریزی برای منسجم کردن قراردادها در سال آتی بحث و گفتگو شد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد