پیام تبریک کابلی مدیر مجموعه
کابلی مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب انتصاب شایسته جناب آقای مجتبی جوهری را به عنوان رئیس فدراسیون ورزش پهلوانی و زورخانه ای تبریک و تهنیت عرض نموده ، برای ایشان از ایزد متعال توفیقات روزافزون مسألت نمود.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد