پیام تبریک کابلی مدیر مجموعه
کابلی مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب انتصاب شایسته جناب آقای مجتبی جوهری را به عنوان رئیس فدراسیون ورزش پهلوانی و زورخانه ای تبریک و تهنیت عرض نموده ، برای ایشان از ایزد متعال توفیقات روزافزون مسألت نمود.