پیام تبریک کابلی مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
کابلی مدیر مجموعه با توجه به تجارب ارزنده سرکار خانم ماندانا رسولی انتصاب شایسته ایشان را به عنوان مدیر کل دفتر بین الملل وزارت ورزش و جوانان
تبریک و تهنیت عرض نموده از برای ایشان از درگاه ایزد منان توفیق روزافزون
مسئلت نمود.