برگزاری جلسه انتخاب هیئت امنای بهره برداران مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
در این جلسه کابلی مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب در خصوص سیاستهای نگهداری مجموعه و نیز برخورد مناسبتری با اعضا و رعایت قوانین و مقررات مجموعه اعم از رعایت حجاب و دیگر موارد بحث و گفتگو کرد.
لازم به ذکر است به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا حاضر ، این جلسه پیرو دعوتنامه قبلی به روز یکشنبه مورخ 96/1/27 موکول شده ، از بهره برداران محترم تقاضا گردید جهت انتخاب هیئت امناء که به نفع ایشان می باشد همکاری لازم را مبذول فرمایند.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد