متن پیام تبریک کابلی مدیر مجموعه
کابلی مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب انتصاب شایسته سرکار
خانم زهرا موسوی را به عنوان رئیس فدراسیون اسکیت تبریک و تهنیت
عرض نموده ، برای ایشان از درگاه ایزد متعال توفیقات روز افزون مسألت نمود.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد