اولین نشست شورای معاونین و مدیران با مدیرعامل در سال جدید
اولین نشست سال 96 شوراى معاونين، مديران مجموعه های ورزشی و مديران ستادى با مهندس مدبر، صبح شنبه 26 فروردین ماه برگزار گردید.
بررسی برنامه های این شرکت، مجموعه ها و واحدهای ستادی در سال جدید، مهمترین مبحث این نشست بود.
این نشست از ساعت 8 صبح در دفتر مدیرعامل شرکت آغاز شد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد