استاندار لرستان: سرانه ورزش استان به 55 سانتی متر رسیده است
استاندار لرستان در شورای عالی ورزش بااشاره به اینکه مدیرکل ورزش و جوانان لرستان برنامه ریزی خوبی برای آینده ورزش لرستان دارد، گفت: همه باید کمک کنیم مشکلات ورزش رو حل کنیم .

به گزارش روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان، استاندار لرستان گفت: ورزش استان هم مشکلات زیرساختی دارد و هم مشکلات زیربنایی ولی بی انصافی است اگر اقدامات انجام شده دراین حوزه را نادیده بگیریم .

بازوند بااشاره به اینکه طی سال های اخیر اقدامات خوبی در حوزه مدیریت دستگاه ورزش انجام شده، گفت:سرانه فضای ورزشی در سال 92 تنها 49 سانتی متر بود که با تلاش ها و پیگیری های انجام شده به ۵۵ سانتی متر در سال ۹۵ رسیده و این در حالی است که برای افزیش هر سانت آن ۱۱ میلیارد تومان هزینه و زمان زیادی لازم است.

استاندار لرستان هزینه کردن در بحث ورزش را سرمایه گذاری عنوان کرد و گفت: ورزشکاران سرمایه ها و ثروت استان هستند و باید برای نگهداری این سرمایه ها همه مدیران کمک کنیم.گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد