استاندار لرستان: سرانه ورزش استان به 55 سانتی متر رسیده است
استاندار لرستان در شورای عالی ورزش بااشاره به اینکه مدیرکل ورزش و جوانان لرستان برنامه ریزی خوبی برای آینده ورزش لرستان دارد، گفت: همه باید کمک کنیم مشکلات ورزش رو حل کنیم .

به گزارش روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان، استاندار لرستان گفت: ورزش استان هم مشکلات زیرساختی دارد و هم مشکلات زیربنایی ولی بی انصافی است اگر اقدامات انجام شده دراین حوزه را نادیده بگیریم .

بازوند بااشاره به اینکه طی سال های اخیر اقدامات خوبی در حوزه مدیریت دستگاه ورزش انجام شده، گفت:سرانه فضای ورزشی در سال 92 تنها 49 سانتی متر بود که با تلاش ها و پیگیری های انجام شده به ۵۵ سانتی متر در سال ۹۵ رسیده و این در حالی است که برای افزیش هر سانت آن ۱۱ میلیارد تومان هزینه و زمان زیادی لازم است.

استاندار لرستان هزینه کردن در بحث ورزش را سرمایه گذاری عنوان کرد و گفت: ورزشکاران سرمایه ها و ثروت استان هستند و باید برای نگهداری این سرمایه ها همه مدیران کمک کنیم.