دومین جلسه انتخاب هیئت امنای بهره برداران
دومین جلسه انتخاب هیئت امنای بهره برداران در سالن کنفرانس نصرت مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب با حضور مدیریت و معاونین ، حراست ، مدیران ستادی و بهره برداران مجموعه برگزار گردید.
این مراسم از ساعت 10 صبح آغاز و بعد از جمع آوری و شمارش آراء با انتخاب آقایان صدقی ، کاظمی ، صدری ، آقاجان زاده ، احمدی به عنوان عضو اصلی و آقایان دستیار و هویت دوست به عنوان عضو علی البدل با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد به پایان رسید.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد