زمين هاي تنيس
( ورزشی )
معرفی
اطلاعات تماس
تعرفه
موقعیت مکانی
ورزش تنيس به اعتبار قضاوت و نظر كارشناسان ورزشي جهان به لحاظ جذابيت و نقش غير قابل انكار آن در تكامل فيزيكي و اخلاقي افراد ، سرآمد ساير رشته هاي ورزشي است . براي شروع آن جز در مواردي كه ابعاد قهرماني مطرح باشد از لحاظ سني محدوديتي ندارد ، كما اينكه اغلب مشاهده مي شود كه يك كودك هفت ساله و پيرمردي هفتاد ساله در كنار هم و شايد هم در مقابل يكديگر مشغول اين بازي هستند . مجموعه ورزشی انقلاب دارای 30 زمين روباز خاک قرمز مي باشد که به عنوان بزرگترين مجموعه تنيس خاورميانه در سطح منطقه مطرح است . اختلاف سطح زمينها از دريا 1750 متر است و هفت استاديوم تنيس در اين مجموعه در تمام دنيا بی نظير است 6 استاديوم با سقف 1530 صندلی که قابل افزايش به 2000 نفر و استاديوم مرکزی سه طبقه با سقف 4139 صندلی که قابل افزايش به 7500 نفر مي باشد . استادیوم مرکزی تنیس : استادیوم روباز مجموعه ورزشی انقلاب با 30 سال قدمت در ضلع شمالی مجموعه جنب ساختمان اداری قرار گرفته است . مساحت زیر بـنای تقـریبی آن حدود 8280 متـر مربع می باشد . استاديوم مرکزی سه طبقه با سقف 4139 صندلی است که قابل افزايش به 7500 نفر می باشد.