نرخ هر بلیط پارکینگ نفری: 000 40 ریال
1 الی 29 جلسه، بدون تخفیف
پکیج 30 الی 150 جلسه با تخفیف
درگاه پرداخت اینترنتی