برگزاری مسابقات گلف قهرمانی کشور بانوان در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب