بازديد كابلي مدير مجموعه فرهنگي ورزشي انقلاب از غذاخوري كلاسهاي تابستاني
كابلي مدير مجموعه در اولين روز از شروع كلاسهاي تابستاني از غذاخوري كلاسها بازديد به عمل آورد.