كلاسهاي تابستاني 6 تيرماه
كلاسهاي تابستاني با كيفيت برتر و همچنين مكانهاي مناسب تر در حال برگزاري در مجموعه فرهنگي ورزشي انقلاب