اطلاعات تماس
    مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب (تلفنخانه)
  تهران ، خیابان ولیعصر ، ابتدای اتوبان نیایش ، مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
  26216152
26216154

23079197
  26216148
    ■ ساعات کار مجموعه از روز شنبه سوم خرداد ماه جهت ورود اعضا از ساعت 6:00صبح الی 22:00
■ ساعات کار قسمت های اداری از 7:30 الی 14:00 پذیرش از ساعت 7:30الی 14:30
     
    واحد پذیرش ( پیگیری عضويت )
  23079423
23079422

26216152
  26216148
    ■ ساعات کار از 7:30 الی14:00
     
    واحد ورزشی (پیگیری اماکن ورزشی)
  021- 26216374
23079444

23079306
  23079417
     
    واحد اداری (پیگیری مکاتبات)
  021- 23079448
021- 23079515
  021- 26216148
     
گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد