اطلاعات تماس
    مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
  تهران ، خیابان ولیعصر ، ابتدای اتوبان نیایش ، مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
  26216152
26216153

26216154-155
  26216148
    ■ ساعات کار مجموعه از روز شنبه سوم خرداد ماه جهت ورود اعضا از ساعت 6:00صبح الی 22:00
■ ساعات کار قسمت های اداری از 7:30 الی 14:00 پذیرش از ساعت 7:30الی 14:30
     
    واحد پذیرش ( عضويت )
  26216152
26216153

26216154-155
  26216148
    ■ ساعات کار از 7:30 الی14:00
     
    واحد ورزشی
  26216212
     
گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد