اعضای محترم مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
با احترام به اطلاع می رساند؛ در راستای ارتقای کیفی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب؛ در نظر است اقدامات و تغییرات متنوعی در این مجموعه صورت پذیرد.
به همین منظور، بهبود نور پردازی و روشنایی جاده تندرستی این مجموعه در دستور کار قراردارد.
لطفا پس از بررسی طرح های پیشنهادی زیر، در این نظرسنجی شرکت نموده و مارا در انتخاب طرح مناسب یاری فرمایید.
گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد