نرخ عضویت 1 ساله هر نفر: 000 300 13 ریال
نرخ صدور هر کارت: 000 270 ریال
اعضا گرامی
عضویت و تمدید فقط بصورت یکساله بوده و عضویت در سایر بازه های زمانی امکان پذیر نمی باشد .
اطلاعات شخصی
تاریخ تولد
میزان تحصیلات
شغل
سابقه بیماری
سایر اطلاعات
ارسال تصاویر

پس از انتخاب فایل مورد نظر بر روی دکمه "ارسال عکس" کلیک کنید
• لطفا عکس پرسنلی خود را اسکن و در این قسمت بارگذاری نمایید. (از ارسال عکس های سلفی خودداری شود)
• لطفا فقط از فایل های با فرمت استاندارد تصویر استفاده نمایید (jpg - bmp - png - ...)
• ابعاد عکس پرسنلی 4×3 و بصورت عمودی اسکن شود
• تصویر بانوان با رعایت پوشش و حجاب اسلامی باشد
• لطفا حجم عکس ارسالی کمتر از 1 مگابایت باشد
در صورت عدم رعایت موارد فوق از صدور کارت عضویت جلوگیری به عمل خواهد آمدپس از انتخاب فایل مورد نظر بر روی دکمه "ارسال عکس" کلیک کنید
• لطفا حجم عکس ارسالی کمتر از 1 مگابایت باشد
• لطفا فقط از فایل های با فرمت استاندارد تصویر استفاده نمایید (jpg - bmp - png - ...)پس از انتخاب فایل مورد نظر بر روی دکمه "ارسال عکس" کلیک کنید
• لطفا حجم عکس ارسالی کمتر از 1 مگابایت باشد


پارکینگ
درگاه پرداخت اینترنتی

گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد