نرخ عضویت 1 ساله هر نفر: 000 850 9 ریال
نرخ عضویت 1 ساله هر نفر همراه با 19% تخفیف: 000 980 7 ریال
نرخ عضویت 2 ساله هر نفر: 000 700 19 ریال
نرخ عضویت 2 ساله هر نفر همراه با 22% تخفیف: 000 370 15 ریال
نرخ عضویت 3 ساله هر نفر: 000 550 29 ریال
نرخ عضویت 3 ساله هر نفر همراه با 25% تخفیف: 000 160 22 ریال
نرخ صدور هر کارت: 000 200 ریال
** عضویت دوساله و سه ساله برای نخستین بار و برای مدت و تعداد محدود اعطا میگردد **
** ۱۹ درصد تخفیف جهت عضویت یک ساله **
** 22 درصد تخفیف جهت عضویت دو ساله **
** ۲۵ درصد تخفیف جهت عضویت سه ساله **
** کارت عضویت نقره ای برای عضویت دو ساله به شما تعلق خواهد گرفت. ( بدون افزایش تعرفه سال دوم) **
** کارت عضویت طلایی برای عضویت سه ساله به شما تعلق خواهد گرفت. (بدون افزایش تعرفه سال های دوم و سوم) **
عضویت 1 ساله
عضویت 2 ساله
عضویت 3 ساله
اطلاعات شخصی
تاریخ تولد
میزان تحصیلات
شغل
سابقه بیماری
سایر اطلاعات
ارسال تصاویر

پس از انتخاب فایل مورد نظر بر روی دکمه "ارسال عکس" کلیک کنید
• لطفا عکس پرسنلی خود را اسکن و در این قسمت بارگذاری نمایید. (از ارسال عکس های سلفی خودداری شود)
• لطفا فقط از فایل های با فرمت استاندارد تصویر استفاده نمایید (jpg - bmp - png - ...)
• ابعاد عکس پرسنلی 4×3 و بصورت عمودی اسکن شود
• تصویر بانوان با رعایت پوشش و حجاب اسلامی باشد
• لطفا حجم عکس ارسالی کمتر از 1 مگابایت باشد
در صورت عدم رعایت موارد فوق از صدور کارت عضویت جلوگیری به عمل خواهد آمدپس از انتخاب فایل مورد نظر بر روی دکمه "ارسال عکس" کلیک کنید
• لطفا حجم عکس ارسالی کمتر از 1 مگابایت باشد
• لطفا فقط از فایل های با فرمت استاندارد تصویر استفاده نمایید (jpg - bmp - png - ...)پس از انتخاب فایل مورد نظر بر روی دکمه "ارسال عکس" کلیک کنید
• لطفا حجم عکس ارسالی کمتر از 1 مگابایت باشد


پارکینگ
درگاه پرداخت اینترنتی

گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد