نرخ تمدید عضویت 1 ساله: 000 850 9 ریال
نرخ تمدید عضویت 1 ساله همراه با 19% تخفیف: 000 980 7 ریال
نرخ تمدید عضویت 2 ساله: 000 700 19 ریال
نرخ تمدید عضویت 2 ساله همراه با 22% تخفیف: 000 370 15 ریال
نرخ تمدید عضویت 3 ساله: 000 550 29 ریال
نرخ تمدید عضویت 3 ساله همراه با 25% تخفیف: 000 160 22 ریال
** عضویت دوساله و سه ساله برای نخستین بار و برای مدت و تعداد محدود اعطا میگردد **
** ۱۹ درصد تخفیف جهت عضویت یک ساله **
** 22 درصد تخفیف جهت عضویت دو ساله **
** ۲۵ درصد تخفیف جهت عضویت سه ساله **
** کارت عضویت نقره ای برای عضویت دو ساله به شما تعلق خواهد گرفت. ( بدون افزایش تعرفه سال دوم) **
** کارت عضویت طلایی برای عضویت سه ساله به شما تعلق خواهد گرفت. (بدون افزایش تعرفه سال های دوم و سوم) **
عضویت 1 ساله
عضویت 2 ساله
عضویت 3 ساله
تخفیف جشنواره مخصوص افرادی میباشد که تمدید عضویت خود را با پارکینگ انجام دهند
پارکینگ
درگاه پرداخت اینترنتی

گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد