معاون و رئیس نظارت بر بهره برداری از اماکن مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب منصوب شدند

طی احکامی جداگانه از سوی سرپرست مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب معاون و رئیس نظارت بر بهره برداری منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، طی احکامی جداگانه از سوی محمد محمدی سرپرست مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب؛ هادی آرمندی بعنوان معاون نظارت بر بهره برداری از اماکن مجموعه و شهناز سپهری بعنوان رئیس اداره نظارت بر بهره برداری از اماکن مجموعه منصوب شدند.

در متن این احکام آمده است: انتظار می رود با جدیت نسبت به ساماندهی و تدوین و برنامه ریزی مناسب جهت استفاده عموم مردم و ورزشکاران از امکانات مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب اهتمام ویژه مبذول دارید. امید است با اتکال به خداوند و با همکاری سایر واحدها مطابق ضوابط و مقررات در راستی اهداف شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور موفق و مؤید باشید.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد