برگزاری ششمین جلسه کمیته فرهنگی ورزشی

ارائه برنامه های فرهنگی عید تا عید ( عید قربان تا عید غدیر )

ششمین جلسه کمیته فرهنگی ورزشی در دفتر ریاست حوزه مدیریت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب ، امروز چهارشنبه مورخ 98/05/16 جلسه کمیته فرهنگی ورزشی در دفتر ریاست حوزه مدیریت با بررسی مواردی پیرامون موضوع حجاب و عفاف و همچنین برنامه ریزی اجرای امور فرهنگی ورزشی از عید قربان تا عید غدیر برگزار گردید.

با توجه به طرح ساماندهی جاده تندرستی لزوم نصب بنرهایی با تصاویر بانوان قهرمان و ورزشکار که با پوشش مناسب ورزشی خود پرچم و جایگاه رفیع بانوی ورزشکار ایرانی را همچنان بالا نگاه داشته اند ، مطرح و پیشنهاد شد جایگاه هایی جدید و در معرض دید عموم در نظر گرفته شود که بنرها با ابعاد بزرگتری قابل نمایش باشد.

از دیگر موارد مطروحه ، مستقر نمودن کانترهایی در مسیر جاده تندرستی برای حضور همیاران در این مکانها و ارائه کارتهای حجاب و لحاظ نمودن صندوق انتقادات و پیشنهادات و صندوق های قرعه کشی جهت بهره برداری امور فرهنگی در این مکانها بود.

همچنین نصب نقشه های جدید جاده تندرستی جهت اطلاع رسانی به ورزشکاران متذکر گردید.

شایان ذکر است با توجه به فرارسیدن اعیاد سعید قربان و غدیر خم برنامه هایی جهت ارائه در این اعیاد از جمله مسابقات کتابخوانی ، پیشنهاد و طرح های پیشین مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

ورزش کارمندی ، حضور هیئت های ورزشی بانوان در رشته های مختلف با لباس فرم بانوان ورزشکار در این رشته در جاده تندرستی در قالب همایش جهت مانور میدانی و نمایش لباس ورزشی بانوی ایرانی اسلامی از دیگر تمهیدات اندیشیده شده در این کمیته بود که مطرح گردید.گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد