بررسی اصلاح آیین نامه شناسایی و صیانت از وسیله های نقلیه تاریخی برای ارائه به هیات دولتبررسی اصلاح آیین نامه شناسایی و صیانت از وسیله های نقلیه تاریخی برای ارائه به هیات دولت

با حضور مهندس کریمی مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و نماینده وزارت ورزش و جوانان، مازیار ناظمی سرپرست فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری و صفا احمدی رئیس کمیته کلاسیک ، بررسی اصلاح آیین نامه شناسایی و صیانت از وسیله های نقلیه تاریخی برای ارائه به هیات دولت در کمیته تخصصی کمیسیون مربوط به آن آغاز شد.

(خبر در حال تکمیل)


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد