با حکمی از سوی مدیرعامل شرکت توسعه صورت گرفت/

انتصاب سرپرست مجموعه تنیس استقلال

رضا دوستی سرپرست مجموعه ورزشی تنیس استقلال شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، طی حکمی از سوی مهندس کریمی مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در روز پنجشنبه ۲۲ اسفندماه، رضا دوستی به عنوان سرپرست مجموعه ورزشی تنیس استقلال منصوب گردید.

وی سابقه مدیریت مجموعه های ورزشی انقلاب، شهید کشوری و مجموعه های اسکی دیزین و شمشک را دارا می باشد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد