اطلاع رسانی از طریق بیلبوردها و بنرهای مجموعه جهت رعایت پروتکل های بهداشتی
رعایت پروتکل های بهداشتی جهت استفاده از جاده تندرستی از طریق نصب بیلبوردهای مربوطه صورت پذیرفت

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب ، با باز شدن دربهای شمالی و جنوبی مجموعه در روز سیزدهم اردیبهشت ماه جهت استفاده ی مشتاقان به ورزش و اعضای مجموعه از جاده تندرستی ، رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی از طریق بیلبوردها و نصب بنرها در مبادی ورودی ، بلوار اصلی و مسیر جاده تندرستی به ورزشکاران اطلاع رسانی شد.

گفتنی است تا اطلاع ثانوی فقط استفاده از جاده تندرستی جهت پیاده روی و انجام فعالیت های ورزشی امکان پذیر می باشد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد