با حضور رحمتی و طهماسبی صورت گرفت
نشست هماهنگی های لازم جهت پروژه های افتتاحی سال جاری در دفتر معاونت فنی و مهندسی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب به نقل از شرکت توسعه، عصر سه شنبه 16 مردادماه نشستی با حضور "مهندس رحمتی" معاون فنی و مهندسی و "طهماسبی" مشاور مدیرعامل پیرامون بررسی پروژه های افتتاحی ورزش کشور در سال جاری برگزار شد.

در این جلسه، مدیران فنی مناطق و مسئولان داخلی معاونت فنی و مهندسی نیز حضور داشتند.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد