دیدار مدیرکل شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد و مشاور وزیر دادگستری با مهندس کریمی/

بررسی صورت های مالی سال ۹۶ و طرح های سرمایه گذاری بخش خصوصی

در نشستی با حضور برخی از اعضای مجمع شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و مدیرعامل و رییس هیات مدیره، صورتهای مالی و طرح های سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، عصر چهارشنبه ۱۶ مرداد ماه طیبی مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد و دارایی و یاوری مشاور عالی وزیر دادگستری با حضور در دفتر مهندس کریمی، جلسه ای را به منظور بررسی موضوعات مختلف برگزار کردند. از مهمترین مباحث این جلسه، بررسی صورت های مالی جاری در سال ۹۶ بود.

همچنین در ادامه طرح های سرمایه گذاری بخش خصوصی در مجموعه های ورزشی تابعه شرکت توسعه تحت عنوان BOT با ارائه گزارشی از سوی معاونت جذب سرمایه و مشارکت های مردمی، مورد تبادل نظر قرار گرفت.

گفتنی است در این جلسه که به مدت دو ساعت به طول انجامید، هاشمی معاون دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد و دارایی، حسینی و فتح الهی معاونین شرکت توسعه و همچنین جمعی از مدیران ستادی و کارشناسان مربوطه حضور داشتند.
گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد