سالن چندمنظوره آمل
اعتبارات این سالن چندمنظوره به گفته مسئولان استان تأمین شده و قرار است در دهه فجر امسال به بهره برداری برسد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد