نصب سایبان بر روی نیمکتهای موجود در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب

در فصل بارندگی بر روی نیمکتهای موجود در جاده سلامتی سایبان نصب گردید.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب ، محمد لاله مدیر مجموعه گفت در فصل بارندگی و نزولات آسمانی با نصب سایبان هایی بر روی نیمکتهای موجود در مجموعه ورزشی جهت رفاه حال اعضای محترم اقدام گردید.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد