دیدار رئیس فدراسیون اسکواش با مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب

سلیمانی رئیس فدراسیون اسکواش به همراه عزیزی دبیر فدراسیون و تجریشی عضو هیئت رئیسه با حضور در دفتر مدیریت مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب با محمد لاله مدیر مجموعه دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب ؛ رئیس فدراسیون اسکواش به همراه هیئت همراه با حضور در دفتر مدیریت مجموعه و دیدار با محمد لاله مدیر مجموعه در خصوص هماهنگی و تعامل با فدراسیون اسکواش و مجموعه ورزشی انقلاب گفتگو نمودند.

گفتنی است فدراسیون اسکواش در مجموعه ورزشی انقلاب دارای چندین زمین و یک خوابگاه جهت تمرین تیم های ملی اسکواش اعم از تهران و شهرستانها بوده و همه روزه میزبان تیم های مختلف در رنج سنی مختلف می باشد.

شایان ذکر است مدیریت مجموعه ورزشی انقلاب هدف از وجود هماهنگی و تعاملات خوب با تیم های مختلف ورزشی را جلب رضایت ورزشکاران و مراجعین مجموعه اعلام نمود.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد