برگزاری مسابقه بولینگ به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب

به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی مسابقه بولینگ ویژه ي آتش نشانان و امدادگران کشور با حضور برخی از آنان در سالن بولینگ مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب برگزار شد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد