دو شنبه 29 دی بررسی احداث ساختمان اداری، انستیتوی بین المللی و خانه بدنسازی و وضعیت پیست های دیزین
بررسی احداث ساختمان اداری، انستیتوی بین المللی و خانه بدنسازی و وضعیت پیست های دیزین و شمشک

رئیس فدراسیون بدنسازی با مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور دیدار کرد

رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور دیدار و گفت و گو کرد.

عبدالمهدی نصیرزاده رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و حسن کرباسی سرپرست دبیری این فدراسیون روز دوشنبه ۲۹ دی ماه با حضور در دفتر مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با مهندس حسن کریمی دیدار و گفتگو کردند.

این نشست در راستای ایجاد و احداث ساختمان اداری، انستیتوی بین المللی بدنسازی و خانه بدنسازی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام صورت گرفت.

در ادامه، عباس نظریان مادونی رئیس فدراسیون اسکی صبح امروز دوشنبه ۲۹ دی ماه با حضور در شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با مهندس کریمی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره این شرکت دیدار و گفتگو کرد.

رئیس فدراسیون اسکی در این دیدار در خصوص آخرین وضعیت پیست های اسکی دیزین و شمشک که تحت نظارت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور میباشد با مهندس کریمی گفتگو کرد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد