کاشت گل و گیاه در فضاهای مجموعه

توسعه فضاهای سبز مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب به منظور ارتقای سطح نشاط و شادابی اعضا

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب ، به دستور " محمد لاله " مدیر مجموعه با کاشت گل و گیاه و توسعه فضاهای سبز مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب به منظور ارتقای سطح نشاط و شادابی اعضا اقدامات مؤثری صورت پذیرفت.

در این راستا مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب اظهار داشت : امروزه نقش و اهمیت فضاهای باز و سبز و محوطه سازی در محیط زیست و کیفیت زندگی مجتمع های زیستی به طور چشمگیری رو به افزایش است.

به همین جهت، فضای باز و سبز جزء لاینفک تصمیمات برنامه ریزی کاربری شهری از جمله مکانهایی چون ورزشگاه انقلاب می باشد.

وی افزود: در بررسی اثرات روانی – اجتماعی فضای سبز باید گفت که انسان، در هر شرایطی روزانه به چند ساعت فضای ساکت و آرام نیاز دارد. که فضای سبز می تواند این فضا را تامین نماید و با آثار سوء گسترش صنعت و کاربرد نادرست تکنولوژی مقابله کرده، سبب افزایش کیفیت زیستی شهر ها می شود.

محمد لاله گفت : با توجه به مطالب ذکر شده می توان به اهمیت و نقش مهم این فضا ها در کیفیت زندگی شهر و سلامت روحی و روانی شهروندان پی برد. سلامت شهروندان و پایداری شهری و کمیت و کیفیت و بازدهی روانی اجتماعی و اکولوژیکی فضاهای سبز شهری یکی از آثار طراحی و برنامه ریزی مناسب شهری می باشد که باید تمام تلاش مسئولین و دست اندرکارانی که شرایط برآورد آن را دارند در جهت نیل به آن تلاش نمایند .

لذا با توجه به واقع شدن مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب ، این نگین سبز در قلب طبیعت که در تهران بزرگ واقع گردیده یکی از وظایف مهم ما رسیدگی و حفظ این سرمایه ملی جهت استفاده مردم عزیزمان است تا در محیطی آرام و با نشاط خستگی کار روزانه را از تن بزدایند و به ورزش و تفریح سالم به همراه خانواده بپردازند .


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد