آخرین تغییرات قوانین داوری کاتا از زبان رئيس كميته داوران

ساعاتی پیش روبرت هامارا دبیر شورای داوران فدراسیون جهانی در ایمیلی به داوران جهانی، آخرین تغییرات داوري در بخش کاتا را اعلام كرد.

جواد سلیمی رئیس کمیته داوران کشورمان و عضو شورای داوران جهان و آسیا درهمين ارتباط به سايت فدارسیون گفت: طبق بخشنامه جدید، رنگ کمربند شرکت کنندگان در رقابت های کاتا بر مبنای گروهي است که در قرعه کشی مشخص می شود.

وي افزود: شرکت کنندگاني که در قرعه کشی در گروه يك تا ۴ باشند در تمامی رقابت ها تا فینال(آکا) هستند و باید با کمربند قرمز روي تاتامي حضور یابند و نفراتی که در قرعه کشی در گروه ۴ تا ۸ قرار مي گيرند نيز در تمامی مراحل تا فینال( آئو) محسوب می شوند و باید با کمربند آبی به رقابت بپردازند.

رئیس کمیته داوران کشورمان همچنین تاکید کرد با توجه به تصویب قانون فوق در رقابت های لیگ جهانی سري آ ترکیه نيز كه در آن اين قانون اجرا مي شود ملاک آکا یا آئو كاتاروها گروهي است که در قرعه کشی تعیین می شود.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد