پیام رهبر معظم انقلاب در پی حادثه مصیبت بار زلزله در غرب کشور
رهبر معظم انقلاب، در پیامی ضمن عرض‌ تسلیت و همدردی با مردم کرمانشاه و خانواده های مصیبت زده، از همه ی کسانی که می توانند به نحوی در سبک کردن بار مصیبت و جبران خسارت مؤثر باشند درخواست کردند که به یاری آسیب‌دیدگان بشتابند.
ایشان همچنین به مسئولان امر کردند در همین اولین ساعات با همه‌ی همّت و توان به یاری آسیب‌دیدگان بویژه در زیر آوار ماندگان بشتابند و با بهره‌گیری سریع از همه‌ی امکانات موجود، از افزایش تلفات جلوگیری کنند. ارتش و سپاه و بسیج، با نظم و سرعت به آوار برداری و انتقال مجروحان کمک کنند و دستگاههای دولتی چه نظامی و چه غیر نظامی همه‌ی توان خود را برای یاری آسیب دیده‌ها و خانواده‌های آنان به صحنه آورند.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد