اطلاعيه مهم

طبق گزارش واحد روابط عمومى مجموعه فرهنگى ورزشى انقلاب ، به اطلاع اعضای محترم می رساند كه بنابر پیشنهاد ستاد ملی کرونا تمامی ادارات استان تهران تا یک شنبه هفته آینده تعطیل می باشد لیکن اماکن خصوصی باشگاه انقلاب طبق روال گذشته به فعالیت خود ادامه خواهد داد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد