نصب تابلوهای درج تاریخ اتمام قرارداد بهره برداران

تابلوهایی با درج تاریخ اتمام قرارداد بهره برداران مکان های مختلف ورزشی تفریحی مجموعه نصب شد

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب ، درراستای اهداف مجموعه در خصوص اطلاع رسانی صحیح به اعضای محترم ، اقدام به تهیه تابلوهایی با نام مکان ورزشی تفریحی قابل بهره برداری و درج تاریخ اتمام قرارداد بهره بردارمربوطه برروی آن جهت نصب درمبادی ورودی اماکن تفریحی ورزشی گردیده است .

شایان ذکر است با توجه به اینکه علاوه بر عضویت و تهیه بلیط ورودی یک بار استفاده در اماکن ورزشی ، پکیج های چندین بار استفاده ، یکساله ، یک ماهه و چندماهه نیز ارائه می گردد آگاهی اعضا از تاریخ قرارداد بهره بردارسبب جلوگیری از وقوع اشکالات احتمالی در انجام هماهنگی های لازم خواهدشد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد