تبریک کابلی مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
مدیرمجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب انتصاب جناب آقای عباس نظریان را به عنوان سرپرست توسعه منابع انسانی تبریک و تهنیت عرض نموده ، برای ایشان از درگاه
پروردگار متعال خواستار موفقیت و پیروزی های پی در پی گردید.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد