اطلاعیه
به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب ، پیرو مصوبه ستاد مبارزه با کرونا ، کلیه ورزشهای پربرخورد ( بدنسازی - استخرهای سرپوشیده ) از امروز 21 تیرماه بمدت یک هفته درمجموعه ورزشی انقلاب تعطیل میباشد .


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد