موافقت با بررسی فنی محل احداث خوابگاه ورزشکاران برای فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی
مازیار ناظمی در دیدار با مهندس کریمی، درخواست خود را برای احداث خوابگاه ورزشکاران ارائه کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، مازیار ناظمی در دیدار با مهندس کریمی گفت:یکی از نیازهای مهم این فدراسیون احداث خوابگاه برای ورزشکاران، خصوصا قهرمانان استان ها و هیات های ورزشی است.
رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی با تقدیر از همکاریهای شرکت توسعه برای اختصاص سه هزار متر مربع زمین برای مجموعه آرش و ساختمان اداری فدراسیون گفت : با توجه به مهیا بودن شرایط برای احداث خوابگاه ورزشکاران در محل پیست اتومبیلرانی آزادی تهران، امیدوارم با تقاضای این فدراسیون برای احداث این مجموعه موافقت شود.

مهندس کریمی مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی گفت: قطعا برنامه ما کمک به فدراسیون های ورزشی است و پس از تقاضای رسمی شما، بررسی فنی و مهندسی این پروژه توسط شرکت انجام می شود و امیدوارم در سال آینده بتوانیم مقدمات اجرای این طرح فراهم کنیم.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد