انتصاب یوسفی یکتا به عنوان سرپرست فنی مهندسی مجموعه

سرپرست فنی مهندسی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب منصوب شد

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب ، با حکم سرپرست مجموعه در روز دوشنبه 23 دیماه "مهناز یوسفی یکتا " به عنوان سرپرست فنی مهندسی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب منصوب شد.

درمتن این حکم آمده است :

"سرکارخانم مهناز یوسفی یکتا
بدینوسیله به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست فنی مهندسی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب منصوب می گردید.
امید است درراه تحقق اهداف پیش روبا استعانت ازخداوند متعال درانجام وظایف محوله موفق ومؤید باشید."

لازم به ذکراست پیش از این " سید محمد حسینی " سرپرستی فنی مهندسی مجموعه را عهده دار بود که از زحمات ایشان نیز تقدیر و تشکر به عمل آمد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد