سرانه ورزشی کشور 75 سانتیمتر مربع افزایش یافت
معاون امور مجلس، حقوقی و هماهنگی امور استان های وزارت ورزش و جوانان با تاکید برنگاه ویژه دولت تدبیرو امید به نقاط محروم گفت:با تکمیل پروژه های ورزشی نیمه تمام در ۴ سال گذشته، سرانه فضاهای ورزشی در کشور در این دولت بین 50 تا 75 سانتیمتر مربع افزایش یافت.
به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان،جمشید تقی زاده در حاشیه بهره برداری از پروژه های ورزشی دهلران افزود: در این دولت رسیدگی به مناطق محروم جزو موارد مهم است و با توجه به تاکیدات رئیس جمهوری و وزیر ورزش و جوانان در راستای همان سیاست ها 2 هزار مجموعه چمن مصنوعی در بخش های محروم ایجاد شده است.
معاون امور مجلس، حقوقی و هماهنگی امور استان های وزارت ورزش و جوانان به 40 هزار مکان ورزشی در سال 92 هم اشاره کرد و گفت: امروز نزدیک به 61 هزار مکان ورزشی در کشور ایجاد شده است و 21 هزار مکان ورزشی در این دولت اضافه شده است.
جمشید تقی زاده به بهره برداری از 225 پروژه ورزشی در دهه فجر امسال هم اشاره کرد و افزود: با این افتتاحیه ها حدود 507 هزار مترمربع به فضاهای ورزشی کشور اضافه شد که 570 میلیارد تومان برای این پروژه ها هزینه شد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد