برگزاری دیدار تیمهای پرسپولیس-صنعت نفت آبادان بدون تماشاگر
دیدار تیمهای پرسپولیس-صنعت نفت آبادان بدون تماشاگر برگزار خواهد شد

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور ، با توجه به مصوبات ستاد کرونا در ورزش بازیهای لیگ برتر با رعایت پروتکلهای بهداشتی و بدون حضور تماشاگر برگزار میشود.

بدین ترتیب دیدار تیمهای پرسپولیس-صنعت نفت آبادان روز شنبه یکم آذر بدون حضور تماشاگر در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد