حضور دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در مجموعه ۵۰ هزار نفری غدیر اهواز
وزیر ورزش و جوانان در جریان بازدید از ورزشگاه غدیر اهواز گفت: بهتراست از سایر بخش های مختلف ورزشگاه ۵۰ هزار نفری غدیر جهت توسعه و گسترش در سایر رشته های ورزشی هم استفاده شود.
د تر سلطانی فر بر نگهداری این مجموعه ورزشی تاکید کرد و خواستار برنامه ریزی خوب و صحیح در این خصوص شد
در جریان این بازدید حیدری مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان توضیحاتی کلی پیرامون شرایط این مجموعه ورزشی ارائه کرد.گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد