گزارش فعالیت های سال ۹۹ و بررسی برنامه های سال ۱۴۰۰
نشست پایان سال شورای معاونین و مدیران ستادی و مجموعه های ورزشی با مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، مهندس کریمی سه شنبه 26 اسفندماه در نشستی با معاونین و مدیران شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با تشکر از زحمات ایشان در سال 99 ، بر برنامه ریزی دقیق و منسجم و همکاری و هماهنگی هرچه بیشتر واحدهای ستادی و مجموعه های ورزشی در سال جدید تاکید نمود.

در این نشست که در تالار نصرت مجموعه ورزشی انقلاب برگزار شد، برنامه های شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در سال ۱۴۰۰ بیان گردید.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد