پخش گل و شیرینی در سالروز تشکیل بسیج مستضعفان در مبادی ورودی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب

بسیج در واقع مظهر عشق و ایمان و آگاهی و مجاهدت و آمادگی کامل، برای سربلند کردن کشور و ملت است

در سالروز تشکیل بسیج مستضعفان که یادآور خاطره پرشکوه مجاهداتی است که در دوران هشت ساله جنگ تحمیلی، زیباترین تابلوهای ایثار و فداکاری همراه با نجابت و فروتنی و توأم با شجاعت و رشادت را ترسیم کرده است ، در مبادی ورودی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب با اهدای گل به اعضای محترم مجموعه خوش آمدگوئی شده و با شیرینی پذیرایی به عمل آمد.

این روز خاطره جوانمردان پاکدامن و غیوری است که شیران روز و زاهدان شب بودند و صحنه نبرد با شیطان زر و زور را با عرصه جهاد با نفس اماره به هم آمیختند و جبهه جنگ را محراب عبادت ساختند. جوانانی که از لذات و هوسهای جوانی برای خدا گذشتند و پیرانی که محنت میدان جنگ را بر راحت پیرانه سر ترجیح دادند و مردانی که محبت زن و فرزند و یار و دیار را در قربانگاه عشق الهی فدا کردند؛ خاطره انسانهای بزرگ و کم ادعایی که کمر به دفاع از ارزشهای الهی بستند.

لذا اقدام به امر فرهنگی مذکور در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب ، در راستای زنده نگاه داشتن یاد و خاطره سالروز تشکیل بسیج مستضعفان و همچنین پاسداری از این ارزشها صورت پذیرفت.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد