اطلاعیه
با توجه به بخشنامه ی ستاد ملی مبارزه با بيماری كرونا، مجموعه ی فرهنگی ورزشی انقلاب از روز شنبه ١٤٠٠/١/21 تا اطلاع ثانوی تعطيل می باشد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد