انتصاب مدیر جدید مجموعه ورزشی شهید کشوری
به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، طی حکمی از سوی مهندس مدبر در روز دوشنبه 21 فروردین ماه، امیر کاظمی به عنوان مدیر جدید مجموعه ورزشی شهید کشوری منصوب گردید.

در بخشی از متن این حکم آمده است :
امید است با اتکاء به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود، در انجام وظایف محوله در جهت شکوفایی معنویات و امور اخروی کوشا باشید.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد